Portfolio - GO Digital Media
preloader

Portfolio

PCM Consulting

PCM Consulting

Dora e Pajtimit

Dora e Pajtimit

LIBURNETIK Organisation

LIBURNETIK Organisation

Qendra Muzeore Berat

Qendra Muzeore Berat

UrbanLab

UrbanLab

BenArt Print

BenArt Print

Migrimi aktual dhe potenciali studentëve nga Shqipëria: një ?Brain Drain? i mundshëm?

Migrimi aktual dhe potenciali studentëve nga Shqipëria: një ?Brain Drain? i mundshëm?

Hyrja në fuqi e Traktatit të OKB-së për Ndalimin e Armëve Bërthamore

Hyrja në fuqi e Traktatit të OKB-së për Ndalimin e Armëve Bërthamore

Strengthening regional cooperation through youth work

Strengthening regional cooperation through youth work

Raport studimor: Përceptimi qytetar mbi aksesin në shërbimet publike të shëndetit mendor në Tiranë

Raport studimor: Përceptimi qytetar mbi aksesin në shërbimet publike të shëndetit mendor në Tiranë

Impakti i Covid-19 dhe personat me aftësi të kufizuar në shqipëri: Sfidat kryesore gjatë pandemisë

Impakti i Covid-19 dhe personat me aftësi të kufizuar në shqipëri: Sfidat kryesore gjatë pandemisë

Mite dhe Fakte rreth Jetesës së Pavarur

Mite dhe Fakte rreth Jetesës së Pavarur

Rini Europiane

Rini Europiane

Radio Ngjallja

Radio Ngjallja

Rinia, Mendimi kritik dhe Kultura e Debatit

Rinia, Mendimi kritik dhe Kultura e Debatit

ATM – Albanina Tourism Managmement

ATM – Albanina Tourism Managmement

Marsela Çibukaj

Marsela Çibukaj

Fushatë sensibilizuese kundër Covid-19 ? B.T.

Covid-19 Awareness Campaign

Fushatë sensibilizuese kundër Covid-19 – B.P.

Covid-19 Awareness Campaign

Fushatë sensibilizuese kundër Covid-19

Covid-19 Awareness Campaign

Fushatë sensibilizuese kundër Covid-19

Covid-19 Awareness Campaign

Fushatë sensibilizuese kundër Covid-19

Covid-19 Awareness Campaign

Re-Debate

Re-Debate

Restorant To Apomero

Restorant To Apomero

LIBURNETIK Organisation

LIBURNETIK Organisation

Vitmar Basha – Youtube

Vitmar Basha – Youtube

Marsela Cibukaj – Youtube Channel

Marsela Cibukaj – Youtube Channel

Ne përdorim Cookier për të përmirësuar shërbimin!