Faqe Interneti p shitje online (E-Commerce) - GO Digital Media
preloader

Web Design

Faqe interneti për

E-Commerce

Çfarë janë faqet E-Commerce?

E-Commerce sites, otherwise called online sales sites are specified for businesses that want to sell their products online.

Faqet e shitjeve online pasqyrojnë gjithashtu inventarin e të gjithë produkteve tuaja. Ato janë të lidhura me sistem procesimi për pagesat me kartë por gjithashtu dhe me modul që ju ofron mundësinë e vendosjes së porosisë dhe pagesës në dorëzim. Tashmë e-commerce janë një prej shërbimeve më efikase jo vetëm për bizneset e vogla por dhe ato të mëdha.

If used properly, online product sales sites can increase your revenue by 150% also reduce physical store costs.

BENEFITS

Shërbimet tona për faqet E-Commerce

E aksesueshme nga të gjitha paisjet

Faqja e-commerce kanë një sistem të thjeshtë dhe lehtësisht të përdorshëm për të menaxhuar dhe inventarin si dhe produktet.

Panel Administrimi

Faqja e-commerce kanë një sistem të thjeshtë dhe lehtësisht të përdorshëm për të menaxhuar dhe inventarin si dhe produktet.

Pagesa me Kartë
Lidhuni me klientët potencial në Twitter në mënyrë të shpejtë përmes shërbimit të reklamimit në Twitter.

Zgjidhje Optimale

Përse E-Commerce për aktivitetin tuaj?

Let?s talk

Do you have a project?

We are a team that can level up your image beyond what you imagine!

Name and Surname(Required)

Ne përdorim Cookier për të përmirësuar shërbimin!