Libra, Broshura & Katalog - GO Digital Media
Preloader image
Back

Books, Brochures & Catalogs

Ne përdorim Cookies për të përmirësuar shërbimin! Cookie Policy

Migrimi aktual dhe potenciali studentëve nga Shqipëria: një ?Brain Drain? i mundshëm?

 • Client

  FES Tirana

View Project

Hyrja në fuqi e Traktatit të OKB-së për Ndalimin e Armëve Bërthamore

View Project

Strengthening regional cooperation through youth work

 • Client

  Beyond Barriers

View Project

Raport studimor: Përceptimi qytetar mbi aksesin në shërbimet publike të shëndetit mendor në Tiranë

 • Client

  Fondacioni SëBashku

View Project

Impakti i Covid-19 dhe personat me aftësi të kufizuar në shqipëri: Sfidat kryesore gjatë pandemisë

 • Client

  Fondacioni SëBashku

View Project

Mite dhe Fakte rreth Jetesës së Pavarur

 • Client

  Fondacioni SëBashku

View Project