Libra, Broshura & Katalog - GO Digital Media
preloader

Books, Brochures & Catalogs

Migrimi aktual dhe potenciali studentëve nga Shqipëria: një ?Brain Drain? i mundshëm?

Migrimi aktual dhe potenciali studentëve nga Shqipëria: një ?Brain Drain? i mundshëm?

Hyrja në fuqi e Traktatit të OKB-së për Ndalimin e Armëve Bërthamore

Hyrja në fuqi e Traktatit të OKB-së për Ndalimin e Armëve Bërthamore

Strengthening regional cooperation through youth work

Strengthening regional cooperation through youth work

Raport studimor: Përceptimi qytetar mbi aksesin në shërbimet publike të shëndetit mendor në Tiranë

Raport studimor: Përceptimi qytetar mbi aksesin në shërbimet publike të shëndetit mendor në Tiranë

Impakti i Covid-19 dhe personat me aftësi të kufizuar në shqipëri: Sfidat kryesore gjatë pandemisë

Impakti i Covid-19 dhe personat me aftësi të kufizuar në shqipëri: Sfidat kryesore gjatë pandemisë

Mite dhe Fakte rreth Jetesës së Pavarur

Mite dhe Fakte rreth Jetesës së Pavarur

Ne përdorim Cookier për të përmirësuar shërbimin!