LED ALBANIA GREECE - GO Digital Media
Preloader image

LED ALBANIA GREECE

LED Albania Greece inkurajon përdorimin e teknologjive dhe sistemeve inovative me qëllim promovimin, ruajtjen dhe mbrojtjen e efikasitetit të burimeve, në përputhje me politikat dhe iniciativat e BE-së, kombëtare, rajonale dhe lokale. LED Albania Greece është një projekt i zhvilluar në kuadër të projekteve IPA të Bashkimit Evropian në bashkëpunim me Agjensinë Kombëtare të Burimeve Natyrore dhe disa bashkive si dhe insititucioneve arsimore në Greqi.

GO DIGITAL MEDIA krijoi të gjithë platformën e internetit për këtë projekt.

  • Client

    INTERREG IPA II CROSS

Open Project
Back

Ne përdorim Cookies për të përmirësuar shërbimin! Cookie Policy