Monetizim dhe Mirëmbajtje e YouTube - GO Digital Media
Preloader image

Distribuzione della musica

Përmbajtja juaj në

e ottimizzato!

Get ready to make it big!

Menaxhim Përmbajtje
content management

Ne menaxhojmë dhe optimizojmë përmbajtjen tuaj për t’u siguruar që ajo të gjendet nëpër motorët e kërkimit dhe maksimizojmë nivelin e shikimeve.  Ne zhvillojmë dhe zbatojmë një strategji përmbajtje, e cilat përfshin konfigurimin e kanalit, markën dhe strategjinë.

Distribuzione della musica
in tutto il mondo
increase

Ne sigurohemi që kanali juaj është i optimizuar dhe që siguron të ardhura të larta. Ndryshe nga shpërndarësit e tjerë ju keni të pasqyruara fitimet drejtëpërdrejtë nga YouTube. Pa manipulime dhe pa fshehje të pagesave. Paratë janë të tuajtat!

Mbrojtje e të
Drejtave
rights protection

GO Digital Media sigurohet që asnjë prej prodhimeve tuaja nuk është pjesë e piraterisë. Ne bëjmë filtrim automatik dhe manual në YouTube për të hequr të gjitha përdorimet e pa autorizuara të këngëve apo videove tuaja duke rritur gjithashtu të ardhurat

Parliamone

Sei un artista? Collabora con GO Digital Media!

Nome e cognome(Obbligatorio)

Ne përdorim Cookies për të përmirësuar shërbimin! Cookie Policy