preloader

Liber dhe katalog

Migrimi aktual dhe potenciali studentëve nga Shqipëria: një ?Brain Drain? i mundshëm?

Hyrja në fuqi e Traktatit të OKB-së për Ndalimin e Armëve Bërthamore

Strengthening regional cooperation through youth work

Raport studimor: Përceptimi qytetar mbi aksesin në shërbimet publike të shëndetit mendor në Tiranë

Impakti i Covid-19 dhe personat me aftësi të kufizuar në shqipëri: Sfidat kryesore gjatë pandemisë

Mite dhe Fakte rreth Jetesës së Pavarur

Aksesueshmëria për personat me aftësi të kufizuar në bashkinë mat

E drejta e votës,zgjedhjet për kuvend të 25 prillit 2021 dhe personat me aftësi të kufizuarpër

Partitë politike, fushata zgjedhore 2021 dhe personat me aftësi të kufizuar

Ne përdorim Cookier për të përmirësuar shërbimin!

Migrimi aktual dhe potenciali studentëve nga Shqipëria: një ?Brain Drain? i mundshëm?

 • Client

  FES Tirana

View Project

Hyrja në fuqi e Traktatit të OKB-së për Ndalimin e Armëve Bërthamore

View Project

Strengthening regional cooperation through youth work

 • Client

  Beyond Barriers

View Project

Raport studimor: Përceptimi qytetar mbi aksesin në shërbimet publike të shëndetit mendor në Tiranë

 • Client

  Fondacioni SëBashku

View Project

Impakti i Covid-19 dhe personat me aftësi të kufizuar në shqipëri: Sfidat kryesore gjatë pandemisë

 • Client

  Fondacioni SëBashku

View Project

Mite dhe Fakte rreth Jetesës së Pavarur

 • Client

  Fondacioni SëBashku

View Project

Aksesueshmëria për personat me aftësi të kufizuar në bashkinë mat

Raport monitorimi
View Project

Manifesto

 • Client

  Fondacioni SëBashku

View Project

E drejta e votës,zgjedhjet për kuvend të 25 prillit 2021 dhe personat me aftësi të kufizuarpër

View Project

Partitë politike, fushata zgjedhore 2021 dhe personat me aftësi të kufizuar

 • Client

  Fondacioni SëBashku

View Project