preloader

SAY

Go Digital Media ka Bashkëpunuar me Organizatën LIBURNETIK për krijimin e identiteti të projektit “SAY – Strengthen Activism in Youth field”.

Projekti “Forcimi I aktivizmit në fushën e rinisë” është projekti më i ri që Organizata LIBURNETIK po zhvillon. Projekti zhvillohet në bashkëpunim të ngushtë me pushtetin lokal në Shqipëri.

Open Project
  • Client

    LIBURNETIK Organisation

Ne përdorim Cookier për të përmirësuar shërbimin!