preloader

TIR 2.0

TIR 2.0 ofron një program të integruar për mbështetjen e të rinjve me incentiva konkrete teknike dhe financiare, për të zhvilluar projektet e tyre individuale dhe aplikuar ato, përgjatë dhe pas periudhës së tyre të studimit në fushën e shkencave të aplikuara, siç janë shkencat kompjuterike, teknologjia dhe inovacioni.

Përzgjedhja e kanditatëve përfitues nga programi TIR 2.0 zhvillohet mbi kritere rigoroze duke ruajtur fokusin tek konkurenca e ideve më të mira dhe të qendrueshme, me impakt për komunitetin dhe shërbimet publike.

Open Project
Ne përdorim Cookier për të përmirësuar shërbimin!