SEO: 7 gabimet që duhen shmangur - GO Digital Media
Preloader image
Back

SEO: 7 gabimet që duhen shmangur

SEO

Për të përmirësuar shikueshmërinë e një faqe interneti në motorët e kërkimit, është e nevojshme të dini se cilat janë gabimet më të zakonshme që mund të rrezikojnë pozicionimin e saj.

Për të rritur shikueshmërinë tuaj në internet është thelbësore të optimizoni faqen tuaj të internetit nga një perspektivë SEO.

Vetëm duke u marrë me të gjitha aspektet që e bëjnë faqen “të këndshme për motorët e kërkimit” është e mundur të arrihet një pozicionim i mirë në rezultatet e kërkimeve të përdoruesve.

Nëse, nga ana tjetër, nuk kemi një strategji efektive SEO dhe adoptojmë sjellje që ?Google nuk i pëlqen?, pasojat për sa i përket pozicionimit mund të jenë shumë të dëmshme.

Për të shmangur penalizimet dhe për të përmirësuar pozicionimin tonë, është e nevojshme të dimë se cilat janë gabimet më të zakonshme për t’i shmangur ose korrigjuar ato.

Këto janë 7 gabimet kryesore që duhen shmangur për të ndërtuar një faqe të vërtetë “SEO friendly”.

 

1. Përsëritja e tepruar e fjalëve kyçe

Keywords ose “fjalët kyçe” janë terma të përbëra nga një ose më shumë fjalë që korrespondojnë me një kërkim të bërë nga një përdorues në motorët e kërkimit për të gjetur informacion mbi një temë të caktuar.

Keywords përdoren për “na gjetur në Google” kur një përdorues kërkon në internet informacionin që përmban faqja juaj e internetit, por mbingarkesa e një faqeje me një ose më shumë fjalë kyçe për të fuqizuar pozicionimin e sajtit me atë fjalë specifike është një praktikë e dëmshme e njohur si “keyword stuffing?.

Përdorimi i tepërt i fjalëve kyçe, përveç përkeqësimit të renditjes së faqes, e bën edhe leximin e tekstit të mërzitshëm dhe të panatyrshëm, duke përkeqësuar përvojën e përdoruesit.

 

2. Mos menaxhoni meta tag e faqeve

Kujdesi për meta tag ose ndryshe meta etiketat e SEO është i një rëndësie thelbësore për të pasur një pozicionim të mirë.

Megjithatë, duhet të jemi të kujdesshëm të respektojmë disa rregulla të thjeshta të vendosura nga Google:

  • Titulli dhe përshkrimi duhet të jenë të pranishëm në çdo faqe
  • Nuk duhet të jenë shumë të gjata (maksimumi 60 karaktere për titullin dhe 160 karaktere për përshkrimin) përndryshe nuk do të jenë të dukshme në SERP.
  • Nuk duhet të dublikohen: çdo faqe duhet të ketë të sajën dhe duhet të jetë unike dhe në përputhje me përmbajtjen e shfaqur.

 

3. Neglizhoni lidhjet e faqeve

?Link building? ose ndërtimi i lidhjeve është një faktor përcaktues për SEO. Duhet të sigurohemi që faqet e faqes sonë të jenë të lidhura mirë me njëra-tjetrën dhe që lidhjet e pranishme të funksionojnë siç duhet dhe që ato të mos çojnë në faqe të gabuara, inekzistente ose të prishura.

Në këtë drejtim, një nga gabimet më të zakonshme të SEO është fshirja e përmbajtjes pa kryer ridrejtime. Fshirja e një faqeje ose çdo përmbajtje tjetër nga një faqe interneti ka gjithmonë një ndikim në nivel SEO: nëse crawler-i i Google nuk e gjen më elementin dhe nuk ka redirect, krijohet një “broken link” e cila e çon përdoruesin të shikojë një faqe 404 pa përmbajtje. Përdoruesi do të braktisë leximin e faqes duke e perceptuar atë si një web me cilësi të ulët.

 

4. Shkrimin e përmbajtjeve dublikatë ose të kopjuar

Përditësimet e reja të algoritmit të Google i japin një rëndësi thelbësore përmbajtjes së faqes. Gabimi më i rëndë është sigurisht kopjimi i teksteve nga faqet e tjera të internetit pa shtuar përmbajtje të re, origjinale dhe interesante. Duke kopjuar përmbajtjen e faqes sonë të internetit jo vetëm që nuk përfiton avantazhe, sepse në fakt nuk i ofron asgjë të re lexuesit, por e ekspozon veten ndaj një ndëshkimi.

Të kesh përmbajtje të kopjuar është një gabim që duhet shmangur edhe brenda faqes tuaj të internetit: çdo faqe duhet të ketë tekste dhe përmbajtje të ndryshme dhe duhet të jetë e optimizuar për fjalë kyçe të ndryshme.

 

5. Krijimi i përmbajtjeve të shkruara keq

Përmbajtja është motori i vërtetë i marketingut në internet. Shkrimi i teksteve interesante dhe relevante në sytë e lexuesve mund të bëjë vërtet një ndryshim në aspektin e pozicionimit.

Krijimi i një përmbajtje të mirë krijon një përvojë pozitive, rrit angazhimin, leximin dhe ndarjen. Të gjitha sinjale që lexohen pozitivisht nga motorët e kërkimit.

Përkundrazi, përmbajtja e padobishme e shkruar vetëm për të “mbushur hapësirën” i sinjalizon motorëve se diçka nuk shkon në atë faqe.

 

6. Mospërfillja e URL-së së faqeve

Mos optimizimi i url-së është një tjetër gabim shumë i zakonshëm. Siç e dimë, url-ja është adresa e faqes në internet.

Nga një këndvështrim SEO, url-ja duhet të jetë “folëse”, domethënë duhet të ketë një strukturë lehtësisht të kuptueshme, duhet të jetë kuptimplotë dhe duhet të përshkruajë përmbajtjen e faqes së cilës i referohet. Shmangia e konfuzionit dhe përsëritjes dhe përqendrimi në kuptueshmërinë dhe qartësinë është me rëndësi thelbësore për të krijuar një url që shihet mirë nga motorët e kërkimit.

 

7. Mos krijimi një harte në motorët (sitemap) e kërkimit

Harta e faqes (Sitemap) është një element strategjik i faqes. Është një skedar që jep informacion mbi faqet, për përmbajtjen e faqes në internet dhe për korrelacionin midis elementeve të ndryshëm. Harta e faqes komunikon drejtpërdrejt me robotët e motorëve të kërkimit, duke i treguar mënyrën që duhet ndjekur për të skanerizuar faqen në mënyrë efektive.

Nëpërmjet hartës së faqes është e mundur, për shembull, të vendosen nivelet e përparësisë së skanimit për të lehtësuar leximin e elementeve që ne i konsiderojmë më të rëndësishëm.

Mungesa e sitemep-it nuk është në vetvete një element penaliteti, por prania e tij mundëson përmirësimin e skanimit të faqes, duke përbërë një avantazh të padyshimtë për sa i përket SEO.

 

Mos reziko të jesh i padukshëm online, kontakto GO Digital Media për një konsultë se si të përmirësosh prezencën tënde në intenet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ne përdorim Cookies për të përmirësuar shërbimin! Cookie Policy